Yayınla dediğimde hiçbir değere sahip olmayan WordPress Özel alanları otomatik olarak nasıl kaldırırım?

Soru CevapCategory: Web TasarımYayınla dediğimde hiçbir değere sahip olmayan WordPress Özel alanları otomatik olarak nasıl kaldırırım?
Ali Emre asked 3 hafta ago

Özel alanları otomatik olarak üreten bazı eklentilerim var. “Yayınla” ya bastığımda boş özel alanları post’dan otomatik olarak nasıl kaldıracağını bilen var mı?

1 Answers
Best Answer
degre Staff answered 3 hafta ago

Bunu Dene

add_action('save_post','my_cf_check');
function my_cf_check($post_id) {

if ( defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE ) return;

if (!current_user_can('edit_post', $post_id)) return;
$custom_fields = get_post_custom($post_id);

if(!$custom_fields) return;

foreach($custom_fields as $key=>$custom_field):
$values = array_filter($custom_field);
if(empty($values)):
delete_post_meta($post_id,$key); //Remove post's custom field
endif;
endforeach;
return;
}

Your Answer